• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Γνωστή εταιρεία εγκατάστασης, συντήρησης και εξοπλισμού πισίνων αναζητά Τεχνικoύς Συντηρητές (πρωινή ή βραδινή βάρδια) για τις ανάγκες των πελατών της στην περιοχή της Αττικής.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με τις ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης προβλημάτων στις εγκαταστάσεις των πελατών της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος τίτλου σπουδών τεχνικής κατεύθυνσης (ΙΕΚ, ΤΕΕ)
Απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία 2-3 ετών στην εγκατάσταση και συντήρηση βιομηχανικού/ξενοδοχειακού εξοπλισμού
 Καλή γνώση Αγγλικών
 Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην επίλυση προβλημάτων

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS