• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Καταξιωμένη εταιρεία ρομποτικών εφαρμογών για βιομηχανίες τροφίμων αναζητά Σχεδιαστή Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την καταγραφή απαιτήσεων πελατών για τον κατάλληλο σχεδιασμό μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και με την εξασφάλιση της έγκαιρης προμήθειας των απαραίτητων υλικών για την ολοκλήρωση των έργων ευθύνης.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τίτλος σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού Σχεδιασμού (ΤΕΙ)
 
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας στον σχεδιασμό μηχανολογικού εξοπλισμού
 Σχετική επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανία  τροφίμων ή ρομποτικών εφαρμογών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (ιδανικά solidworks & inventor)
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Δυνατότητα ταξιδίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Άδεια οδήγησης

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS