• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Κορυφαία ελληνική βιομηχανία με ηγετική θέση στον κλάδο της, ανεπτυγμένη διεθνή παρουσία και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, αναζητά Σχεδιαστή Βιομηχανικού Προφίλ για την κάλυψη των αναγκών της στον τομέα αρχιτεκτονικών συστημάτων.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την διαχείριση την δημιουργία τεχνικών Manuals αρχιτεκτονικών συστημάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τίτλος σπουδών Βιομηχανικού Σχεδιασμού (ΤΕΙ)
 Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad και Solidworks
 Καλή γνώση Αγγλικών
 Επιθυμητή γνώση Γερμανικών
 Επικοινωνιακές δεξιότητες και πελατοκεντρική προσέγγιση

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS