• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, αναζητά Στέλεχος Τμήματος Διακίνησης – Logistics για τις ανάγκες του εργοστασίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων τον συντονισμό και προγραμματισμό των επισκέψεων των οδηγών της εταιρίας στα σημεία μεταφοράς και τοποθέτησης των προϊόντων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχιούχος Οικονομικής κατεύθυνσης/Logistics (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 1 έως 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε τμήμα logistics/αποθήκης/προμηθειών
 Άριστη γνώση Αγγλικών (proficiency) και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πρόθυμος, δημιουργικός με συντονιστικές και διοικητικές ικανότητες
 Επιθυμητά κάτοικος δυτικής Θεσσαλονίκης

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS