• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αναζητά Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την έρευνα πρώτων υλών και προϊόντων σε συνεργασία με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, την επικοινωνία με προμηθευτές, τον συντονισμό και την διαχείριση προσφορών, παραγγελιών και πληρωμών (σε συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση).

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος τίτλου σπουδών Μηχανικού ή Οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 4-5 έτη επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον
 Άριστη γνώση Αγγλικών (proficiency) και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS