• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Αναπτυσσόμενη εταιρεία παραφαρμακευτικών προϊόντων, με πανελλαδική εμβέλεια και πελατολόγιο ιατρούς και φαρμακεία,
αναζητά Στέλεχος Εισαγωγών & Διακίνησης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος -η υποψήφιος-α θα αναλάβει την επικοινωνία και συνεργασία με παραγωγικές εταιρείες φαρμακευτικών σκευασμάτων
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τον έλεγχο της παραλαβής και της διακίνησης των σκευασμάτων και την διαδικασία των πληρωμών
και την παρακολούθηση της απόδοσης  και οργάνωσης πωλητών.

Επιπλέον θα αναλάβει την καθημερινή διαχείριση των social media προς το κοινό της εταιρείας στην Ελληνική αγορά –
επαγγελματίες και καταναλωτές.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στα Αγγλικά
Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Πολύ καλή γνώση των social media
Σχετική επαγγελματική εμπειρία 3 – 5 ετών σε τμήμα εισαγωγών – εξαγωγών εμπορικής εταιρείας
 Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS