• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εταιρεία με ειδίκευση στην ανάληψη και διεκπεραίωση ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και τεχνικών έργων για λογαριασμό ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών, αναζητά Στέλεχος Διαχείρισης Διαγωνισμών Δημοσίου.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με την εύρεση αιτημάτων προς έγκριση από το ΚΗΜΔΗΣ, την εύρεση διακηρύξεων – διαγωνισμών, τη συλλογή απαιτούμενων εγγράφων και προετοιμασία φακέλου για συμμετοχή, την παρουσία – συμμετοχή την ημέρα του διαγωνισμού ενώπιον της επιτροπής καθώς και τον έλεγχο – επίβλεψη της πορείας του διαγωνισμού.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών στη διαχείριση διαγωνισμών δημοσίου (προϋπόθεση αποστολής βιογραφικού)
 
Επιθυμητός τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 Άριστη γνώση Αγγλικών (Proficiency)
Άριστες ικανότητες διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών
 Σημασία στη λεπτομέρεια

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS