• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Γνωστή εταιρεία φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, αναζητά Πωλητή
για την διατήρηση και υποστήριξη του πελατολογίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και ενημέρωση του πελατολογίου
και την προώθηση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ
Αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία 3-5 ετών, σε πωλήσεις προϊόντων
 Επιθυμητή εμπειρία πωλήσεων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων
 Πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων CRM
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 Δυνατότητα ταξιδίων

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS