• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εταιρεία παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και διαφήμισης με έδρα τις Σέρρες και πελατολόγιο σε όλη την Βόρεια Ελλάδα,
αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων για πλήρη ή μερική απασχόληση.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την διεύρυνση και ανανέωση του εταιρικού πελατολογίου μέσω τηλεφωνικών
και προσωπικών πωλήσεων αρχικά στις Σέρρες και μελλοντικά σε γειτονικούς νομούς – Καβάλα, Δράμα.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Επιθυμητή εμπειρία στις πωλήσεις
Άνεση στην επικοινωνία, πολύ καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Ικανότητα εργασίας με στοχοθέτηση για την επίτευξη bonus
Υπευθυνότητα, συνέπεια, επαγγελματικές φιλοδοξίες εξέλιξης
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS