• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και συμπληρωμάτων διατροφής, αναγνωρισμένα στην ιατρική κοινότητα, αναζητά Πωλητή/ Πωλήτρια Φαρμακείων για τις ανάγκες ανάπτυξης της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργασιών με ιατρούς επιλεγμένων ειδικοτήτων
και σημαντικών φαρμακείων στον τομέα ευθύνης, προβάλλοντας την επιστημονικότητα των προϊόντων της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Σχετική επαγγελματική εμπειρία από τον κλάδο του φαρμακείου
Εμπειρία στο κλείσιμο συμφωνιών συνεργασίας
 Δυνατότητα ολιγοήμερων επισκέψεων στην επαρχία
 Πολύ καλή χρήση Η/Υ για την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων πωλήσεων και στατιστικών στοιχείων
Οργανωτικότητα, μεθοδικότητα, εξωστρέφεια και εστίαση στην προσωπική ανάπτυξη, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS