• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με ηγετική θέση στην αγορά και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, αναζητά Προϊστάμενο Παραγωγής για τις ανάγκες του εργοστασίου της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την διαχείριση, τον συντονισμό και τον προγραμματισμό της παραγωγής, σε πενθήμερη εργασία με κυλιόμενες βάρδιες εργασίας (λειτουργία παραγωγής 24/7).

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τουλάχιστον 3 έως 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε βιομηχανία τροφίμων
Πτυχιούχος Χημικός/Τεχνολόγος Τροφίμων (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
 Άριστη γνώση Αγγλικών (proficiency) και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Οργανωτικός, μεθοδικός, συνεργάσιμος

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS