• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εμπορική εταιρεία με δυναμική παρουσία στον χώρο και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων,
αναζητά Προϊστάμενο Αποθήκης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την οργάνωση και την συντήρηση των αποθηκευτικών χώρων
και του εξοπλισμού, τον καθορισμό και τον έλεγχο των διαδικασιών διακίνησης και αποθήκευσης, την διεκπεραίωση και την επίβλεψη
όλων των δραστηριοτήτων της αποθήκης ετοίμων (παραλαβή, αποθήκευση, έλεγχος, αποδέσμευση προϊόντων) και των διαδικασιών φόρτωσης/ εκφόρτωσης, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας για το προσωπικό, την οργάνωση εκτέλεσης παραγγελιών, τον καθορισμό
και τον προγραμματισμό των διαδικασιών διανομής, εξασφαλίζοντας την ποσοτική και ποιοτική παράδοση των εμπορευμάτων
και την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος παρακολούθησης αποθήκης, με τις κατάλληλες κινήσεις αποθεμάτων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε επιχειρήσεις με οργανωμένα συστήματα αποθήκης και logistics σε θέσεις ευθύνης
 Ικανότητες οργάνωσης και διοίκησης
Γνώση χειρισμού Η/Υ (πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων, MS Office – word, excel – και email)
Ικανότητα επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευσυνειδησία

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS