• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Οινοποιητική εταιρεία αναζητά Οινολόγο για την μονάδα της στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος θα συμμετέχει στην υποστήριξη της διαδικασίας παραγωγής οίνου από το στάδιο του ελέγχου μέχρι την εμφιάλωση, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Οινολόγου – Υπεύθυνου Παραγωγής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Τίτλος σπουδών Οινολογίας από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού (Αμερική, Γαλλία)
 Σχετική επαγγελματική εμπειρία 1-3 έτη
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Internet)

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS