• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Κορυφαία ελληνική βιομηχανία με ηγετική θέση στον κλάδο της, ανεπτυγμένη διεθνή παρουσία και εκτεταμένο δίκτυο εξαγωγών, αναζητά έμπειρο Μηχανολόγο Μηχανικό για την κάλυψη των αναγκών της στον τομέα υποστήριξης έργων και πελατών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με τον υπολογισμό υλικών,  τη σύνταξη προδιαγραφών projects και κατασκευή/δοκιμή νέων προϊόντων (κουφώματα).

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τίτλος σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού
 Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Autocad 2D)
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 Επιθυμητή γνώση προγράμματος υπολογισμού υλικών Orgadata
 Επικοινωνιακές δεξιότητες και πελατοκεντρική προσέγγιση
 Προϋπηρεσία στον κλάδο του Αλουμινίου αποτελεί επιπλέον προσόν

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS