• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Καταξιωμένη εμπορική εταιρεία κλιματισμού και θέρμανσης, που αντιπροσωπεύει γνωστούς οίκους του εξωτερικού στην ελληνική αγορά, αναζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με σχετική εμπειρία σε μελέτες κλιματισμού και θέρμανσης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει τον σχεδιασμό συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες και προδιαγραφές πελατών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Σχετική επαγγελματική εμπειρία από τον κλάδο ψύξης & θέρμανσης – μελέτες, επισκευές, παρακολούθηση υλοποίησης τεχνικών έργων
 Πτυχιούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 Πολύ καλές γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ – Autocad
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 Ομαδικός με πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS