• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Επιτυχημένη εταιρεία στον χώρο κατασκευής και υποστήριξης επαγγελματικού εξοπλισμού ξενοδοχείων και δημοσίων έργων, αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υποστήριξη και ανάπτυξη του πελατολογίου – Β2Β – στην Αττική και επιλεκτικά σε περιοχές υψηλού επαγγελματικού ενδιαφέροντος – τουριστικές κλπ. Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία νέων πακέτων pre & after sales, την προώθηση υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, το κλείσιμο κερδοφόρων συμφωνιών και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρίας στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών Β2Β με επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο του τουρισμού
 Πτυχιούχος Τεχνικής Κατεύθυνσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) – Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος/ Πολιτικός Μηχανικός
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Φιλόδοξος, δημιουργικός, συνεργάσιμος
Εστίαση στο αποτέλεσμα και την ανάπτυξη της εταιρείας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS