• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Επιτυχημένη εταιρεία στον χώρο κατασκευής και υποστήριξης επαγγελματικού εξοπλισμού ξενοδοχείων και δημοσίων έργων,
αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων – Χημικό Μηχανικό για τις ανάγκες περαιτέρω ανάπτυξης της.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υποστήριξη και ανάπτυξη του πελατολογίου – Β2Β – στην Αττική και επιλεκτικά σε περιοχές υψηλού επαγγελματικού ενδιαφέροντος – τουριστικές κλπ. Είναι υπεύθυνος για την προώθηση των χημικών προϊόντων της εταιρείας και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και το κλείσιμο κερδοφόρων συμφωνιών με εταιρικούς πελάτες.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τουλάχιστον 3-5 έτη εμπειρίας στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών Β2Β με επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο του τουρισμού
 Πτυχιούχος Τεχνικής Κατεύθυνσης – Χημικός / Χημικός Μηχανικός
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Φιλόδοξος, δημιουργικός, συνεργάσιμος
Εστίαση στο αποτέλεσμα και την ανάπτυξη της εταιρείας

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS