• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εισαγωγική εταιρεία μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων και ρομποτικών συστημάτων με ακτίνα δράσης την Ελλάδα και τις όμορες Βαλκανικές χώρες, αναζητά Μηχανικό Βιομηχανικού Αυτοματισμού για την έγκαιρη παροχή άριστων υπηρεσιών εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης μηχανημάτων και προμήθειας ανταλλακτικών στους πελάτες.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει μεταξύ άλλων την εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων μηχανών στις εγκαταστάσεις
των πελατών, την διερεύνηση και διάγνωση τεχνικών προβλημάτων, δρομολόγηση απαραίτητων ενεργειών για την επίλυση τους και εκτίμηση χρόνου αποκατάστασης τους, καθώς και την παροχή άμεσης και ακριβούς ενημέρωσης στους πελάτες σχετικά με την πορεία και διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και το σχετικό τους κόστος.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Αυτοματισμού / Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχο αντικείμενο – εγκαταστάσεις βιομηχανικού εξοπλισμού
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Πελατοκεντρική προσέγγιση και προσανατολισμός στην ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων
Δυνατότητα συχνών ταξιδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS