• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Γνωστή φαρμακευτική εταιρεία, με ηγετική παρουσία στην ειδικότητα αιχμής όπου απευθύνεται, αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη για την κάλυψη του τομέα ευθύνης – Βόρεια Ελλάδα – και την υποστήριξη των γραφειοκρατικών εργασιών του υποκαταστήματος.

 

Καθήκοντα Θέσης

Οργάνωση και διεκπεραίωση επισκέψεων στο πελατολόγιο της εταιρείας – ιατροί και φαρμακεία
Επίτευξη στόχων πωλήσεων και ανάπτυξης και καθιέρωση υγιών επαγγελματικών σχέσεων με τους πελάτες
Υλοποίηση πλάνου επαγγελματικής παρουσίας στον τομέα ευθύνης – τήρηση συγκεκριμένων απαιτήσεων εταιρικής εκπαίδευσης
Στενή συνεργασία με τα κεντρικά – Αθήνα
Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών υποκαταστήματος

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Σχετική επαγγελματική εμπειρία 3-5 ετών, σε οργανωμένη φαρμακευτική εταιρεία
 Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων
 Αποδεδειγμένες ικανότητες οργάνωσης εργασιών και γραφειοκρατικής υποστήριξης
 Δυνατότητα συχνών ολιγοήμερων ταξιδιών στον τομέα ευθύνης – Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία
 Πολύ καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS