• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εκδοτικός οίκος ιατρικών συγγραμμάτων, με έδρα την Θεσσαλονίκη και πανελλαδική ακτίνα δράσης, αναζητά συνεργάτη Εξωτερικό Πωλητή για την περιοχή της Αθήνας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/ η κατάλληλος υποψήφιος θα επισκέπτεται ιατρούς όλων των ειδικοτήτων σε Νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρεία στην Αθήνα, με στόχο την ενημέρωση και λήψη παραγγελιών για εκδόσεις και ιατρικά συγγράμματα.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Επιθυμητή προϋπηρεσία ως Ιατρικός Επισκέπτης ή Πωλητής Εκδοτικών Οίκων
 Εστίαση στην ανάπτυξη πωλήσεων και δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων
Σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην διαχείριση του τομέα ευθύνης
Ευελιξία εργασίας χωρίς σταθερό και επιβεβλημένο ωράριο

Η εταιρεία παρέχει ελάχιστες εγγυημένες σταθερές αποδοχές, προμήθεια από την πρώτη παραγγελία και ασφαλιστική κάλυψη

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS