• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εταιρεία ιατρικών εκδόσεων, επιθυμεί να αναπτύξει την παρουσία της στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και αναζητά Εξωτερικό Πωλητή που θα αναλάβει την διαδικασία των ιατρικών επισκέψεων σε ιατρεία και νοσοκομεία.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει την διατήρηση του πελατολογίου και την ανάπτυξη των πωλήσεων σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων στον τομέα ευθύνης – Αττική.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τουλάχιστον 3-5 έτη προϋπηρεσίας στις εξωτερικές πωλήσεις
Εργασία κάτω από στοχοθέτηση και εστίαση στο κλείσιμο της πώλησης
Οργανωτικός, μεθοδικός και αποτελεσματικός επαγγελματίας
Καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS