• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Παραγωγική εταιρεία με δραστηριότητα στις εξαγωγές αναζητά Γραφίστα, για τις ανάγκες της στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

Καθήκοντα

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό συσκευασιών, εντύπων, εταιρικής ταυτότητας, περιπτέρων εταιρικής συμμετοχής σε εκθέσεις (Ελλάδα και εξωτερικό) καθώς και με την διαμόρφωση ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού προϊόντων

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τίτλος σπουδών Γραφιστικής ή σχετικού με το αντικείμενο
 Τουλάχιστον 3-5 έτη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε βιομηχανία τροφίμων και διαθέσιμο portfolio
 Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (illustrator, Photoshop, Corel)
Γνώσεις Web – Design
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επικοινωνία & επαγγελματική ορολογία)
 Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Δημιουργικός και εφευρετικός

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS