• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Επιτυχημένη εταιρεία στον χώρο κατασκευής και υποστήριξης επαγγελματικού εξοπλισμού ξενοδοχείων και δημοσίων έργων, αναζητά Γραμματεία Εμπορικής Διαχείρισης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την έκδοση και καταχώρηση παραστατικών, την αρχειοθέτηση και οργάνωση γραφείου και την τήρηση των διαδικασιών του τμήματος οργάνωσης λειτουργιών της εταιρίας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Κάτοχος τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 
Απαραίτητη σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων SOFTONE
 Άριστη γνώση Αγγλικών (proficiency)
 Ικανότητες οργάνωσης και σωστής διαχείρισης χρόνου
 Υπευθυνότητα, ομαδικότητα

 

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS