• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εταιρεία παροχής εταιρικών υπηρεσιών αναζητά κατάλληλη υποψήφια για την κάλυψη θέσης Γραμματέως  στο πλαίσιο συνεργασίας ορισμένου χρόνου (4-6 μήνες περίπου).

 

Καθήκοντα Θέσης

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

Διαχείριση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εταιρικής επικοινωνίας
 Οργάνωση και τήρηση αρχείου
 Γραμματειακή υποστήριξη στελεχών της εταιρείας και έργων επιλογής και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού
Δημιουργία και επεξεργασία επαγγελματικών εγγράφων και παρουσιάσεων
Παρακολούθηση και διαχείριση των εταιρικών λογαριασμών  social media (Linkedin, Facebook)

 

Απαιτούμενα Προσόντα

 Πανεπιστημιακός τίτλος Οικονομικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων η άλλης σχετικής κατεύθυνσης
 Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 Άριστη γνώση Αγγλικών (κάτοχος Proficiency, University of Michigan / Cambridge)
 Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, internet) και ικανότητα δημιουργίας ελκυστικών επαγγελματικών εγγράφων και παρουσιάσεων
 Εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών λογαριασμών social media και περιεχομένου εταιρικής ιστοσελίδας
 Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
 Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS