• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εξειδικευμένο Ιατρικό Κέντρο (Κολωνάκι) αναζητά έμπειρη Γραμματέα ιατρείου με εμπειρία σε βασικές αιματολογικές εργασίες (αιμοληψία) για τις ανάγκες εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών και ασθενών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφιος θα ασχοληθεί με την γραμματειακή υποστήριξη (ραντεβού, προσωπική, τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πελατών) και την νοσηλευτική υποστήριξη (αιμοληψία, παραλαβή δειγμάτων κλπ).

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Πτυχιούχος Σχολής σχετικής με το αντικείμενο (ΤΕΙ, ΙΕΚ, Ιδιωτική Σχολή)
 Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε εργασία σε ιατρικό κέντρο / ιατρείο με εμπειρία σε βασικές νοσηλευτικές εργασίες (απαραίτητες συστάσεις)
 Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Καλή γνώση Αγγλικών(lower)
 Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητες συνεργασίας με συναδέλφους/ ιατρούς

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS