• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εταιρεία εμπορίας βιομηχανικού εξοπλισμού, αναζητά Γραμματέα Εισαγωγών – Εξαγωγών για τις ανάγκες υποστήριξης των πελατών και προμηθευτών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Καθήκοντα Θέσης

Η κατάλληλη υποψήφια θα αναλάβει καθήκοντα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών και προμηθευτών καθώς και τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών  (αρχειοθέτηση, καταχωρήσεις παραστατικών, τακτοποίηση πληρωμών  κ.ά.).

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Κάτοχος τίτλου σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή σχετικής τεχνικής κατεύθυνσης
 Τουλάχιστον 3-4 έτη εργασιακή εμπειρία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης σε αντίστοιχο περιβάλλον ή/και λογιστήριο
 Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Internet) και προγραμμάτων ERP
 Άριστη γνώση Αγγλικών και ικανότητα επικοινωνίας σε επαγγελματικό επίπεδο (κάτοχος Proficiency)
 Γνώση βασικών λογιστικών εργασιών και εμπορικών συναλλαγών
 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 Υπευθυνότητα και δέσμευση

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS