• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με εξαγωγική δραστηριότητα αναζητά Γεωπόνο για την παρακολούθηση καλλιεργειών συμβολαιακής γεωργίας, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής ή σχολής σχετικής με το αντικείμενο (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Τουλάχιστον 2-4 χρόνια αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας στενής παρακολούθησης καλλιεργειών
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Επιθυμητή η γνώση αγγλικών και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 Δυνατότητα επισκέψεων σε καλλιέργειες
 Συναντήσεις με καλλιεργητές και προτάσεις βελτίωσης καλλιεργειών.

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS