• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εταιρεία του κλάδου τροφίμων και ποτών αναζητά Βοηθό Προϊσταμένου Παραγωγής για την μονάδα της στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συμμετέχει στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του  Προϊσταμένου Παραγωγής.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 Τίτλος σπουδών Χημικού Μηχανικού
 Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία 1-2 έτη
 Καλή γνώση Αγγλικών (lower)
Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, Internet)
 Εργατικότητα
 Συνέπεια

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

Powered by Apogee IS