• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Εξέχουσα εταιρεία στο χώρο των μεταφορών και logistics, με συνεχή ανοδική πορεία στον κλάδο,
αναζητά Βοηθό Λογιστή με άριστη γνώση Βουλγαρικών.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αναλάβει μεταξύ άλλων την επικοινωνία και συνεργασία με θυγατρική Βουλγάρικη εταιρεία, θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση λογιστικών βιβλίων, την έκδοση και αρχειοθέτηση παραστατικών, την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος, καθώς επίσης για την εναρμόνιση της εταιρείας σε λογιστικά θέματα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Κάτοχος πτυχίου Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία στα Βουλγαρικά
 
Σχετική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
 Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 Καλή γνώση λογιστικού προγράμματος ATLANTIS
Oργανωτικές ικανότητες

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS