• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713

Περιγραφή

Καταξιωμένη εισαγωγική εταιρεία από τον χώρο της μόδας, με πανελλαδική εμβέλεια τοποθέτησης προϊόντων στο λιανεμπόριο,
αναζητά Αναπληρωτή Διευθυντή Πωλήσεων, με στόχο την προοδευτική ένταξη του στο νέο εμπορικό σχήμα της εταιρείας.

 

Καθήκοντα Θέσης

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα συμμετέχει στην διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής, την υποστήριξη και παρακίνηση των πωλητών,
την επίτευξη των ετήσιων στόχων πωλήσεων, τη σύνταξη αναφορών απόδοσης και την συνεχή συνεργασία με τον Διευθυντή Πωλήσεων
της εταιρείας.

 

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 – 4 σε θέση Key Accounts, από τον χώρο της μόδας
 Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Επιθυμητή γνώση εισαγωγικών διαδικασιών
 Ηγετικές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στην Ελλάδα

 

Αποστολή Βιογραφικού

Oops! Missing Fieldset

If you are seeing this message, it means you need to add a Fieldset to the beginning of your form. Your form may not function or display properly without one.

 

* Οι σύμβουλοί μας θα επικοινωνήσουν μόνο με τους υποψήφιους που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση

ΔΗΛΩΣΗ
για τα προσωπικά δεδομένα των βιογραφικών

Με αυτονόητη συναίνεση και αποδοχή κάθε υποψηφίου που υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα, με όλα τα προσωπικά του στοιχεία και για τον σκοπό της αξιολόγησης του για πιθανή συνεργασία, με την Ανάδειξη ή με εταιρείες πελάτες μας, θα τηρούνται τα βιογραφικά σε απόρρητο, μη προσβάσιμο σε τρίτους αρχείο, χωρίς άλλη ιδιαίτερη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με αυτονόητο δικαίωμα κάθε υποψηφίου να ζητήσει την επιστροφή του βιογραφικού του έγκαιρα και πριν αυτό αποσυρθεί ως ανενεργό. Το απόρρητο όλων των βιογραφικών είναι διασφαλισμένο και προστατεύεται αυστηρά από την εταιρεία μας, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Powered by Apogee IS