• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713
Human Resources 4 non HR Managers

Human Resources 4 non HR Managers

Σκοπός Σεμιναρίου

Οι προϊστάμενοι τμημάτων και διευθύνσεων “φορούν” και το -ανεπίσημο- καπέλο του HR manager. Ακόμα και αν υπάρχει Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
στην εταιρεία, ο ρόλος και η σημασία της καθημερινής παρακίνησης, καθοδήγησης, επίλυσης διαφορών, διακράτησης ταλέντων και υποστήριξης υφισταμένων
και συναδέλφων είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη βελτίωση της απόδοσης εργαζομένων, τμημάτων και εταιρειών.

 

Θεματολόγιο

 O ρόλος του προϊσταμένου στο Ανθρώπινο Δυναμικό ενός Οργανισμού / Soft Skills
Eπιλογή προσωπικού / προετοιμασία και διαδικασία συνέντευξης / αξιολόγηση soft skills / συστάσεις / τελική επιλογή εργαζόμενου / Hiring for success
Oμαλή ενσωμάτωση νέων εργαζομένων – Orientation / On board procedure
Η σχέση Απόδοσης και Δέσμευσης εργαζομένων – Εmployee Εngagement / Cost effectiveness
 Στρατηγικές παρακίνησης προσωπικού και υποστήριξης ταλέντων / Μοtivators & Hygiene Factors Ηi-performers & potential successors
Η τμηματική στοχοθέτηση, η στοχοθέτηση ανά έργο – Positive Feedback και θέσπιση νέου στόχου / Goal Setting / S.M.A.R.T Goals mnemonic
Η Ανάθεση Εργασιών ως εργαλείο Aπόδοσης, Ανάπτυξης και Ενδυνάμωσης / Μείωση φόρτου εργασίας και ταυτόχρονη αύξηση παραγωγικότητας / Delegation
 Ο ρόλος του Facilitator – διευκολυντή στις τμηματικές / συναδελφικές συγκρούσεις
– Η επίτευξη έως 40% μείωσης χρόνου και προσπάθειας / Conflict Management
 
Η βελτίωση του κόστους εργασιών στο συνεργατικό περιβάλλον – Υιοθέτηση κλίματος συνεργασίας στην καθημερινή εργασία
– Μοντέλα Συνεργασίας / Collaboration 
 
Επικοινωνία και Ανατροφοδότηση / Communication & Positive Feedback – Η Ανατροφοδότηση σαν εργαλείο Ανάπτυξης και μετάδοσης της Αλλαγής
– Μεθοδολογία 9+5 βημάτων / Η αντίσταση στην Αλλαγή και οι προϊστάμενοι στο διοικητικό τους ρόλο / Change Management
 
Τεχνικές αξιολόγησης υφισταμένων και παρακίνηση για την βελτίωση της απόδοσης 
προσαρμοσμένο στο Σύστημα Αξιολόγησης της εταιρείας σας / Ρerformance Appraisal Feedback
 
Coaching: πρακτική εξάσκηση στην υποστήριξη ικανών εργαζομένων – Cost effective/  Efficient Methods for developing your Team

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους διοικούν υφισταμένους/ομάδες εργασίας, έχουν αυξημένο όγκο καθημερινών καθηκόντων και υποχρεώσεων και παράλληλα καλούνται να παρακινούν και να καθοδηγούν το προσωπικό του τμήματός τους, με σκοπό την υλοποίηση των εταιρικών στόχων.

 

Οφέλη από τη συμμετοχή σας

– Αναβάθμιση δεξιοτήτων των στελεχών, με στόχο την βελτίωση απόδοσης
– Καθοδήγηση του προσωπικού μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
– Διαχείριση του εταιρικού Συστήματος Αξιολόγησης Απόδοσης
– Βελτίωση εσωτερικής επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικότητας
– Κατανόηση διαδικασιών επιλογής και αφομοίωσης νέων εργαζομένων
– Μείωση των εντάσεων και συγκρούσεων μεταξύ εργαζομένων
– Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης εργαζομένων: coaching, mentoring, facilitating
– Διαχείριση και διακράτηση εργαζομένων με προοπτική: talent management
– Υποστήριξη δράσεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
– Σημαντική επίδραση στα KPI’s της εταιρείας σας

Εισηγητής

Παπαχατζής Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής

Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι καταξιωμένος εκπαιδευτής ανώτερων και ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα διευθύνει την συμβουλευτική εταιρεία ΑΝΑΔΕΙΞΗ που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη. LinkedIn: Papahatzis Konstantinos, για περισσότερες πληροφορίες και videos

Πληροφορίες

Διάρκεια ενδοεταιρικού σεμιναρίου: 16 ώρες

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 23130 33123 (Αθήνα), 2310 253 713 (Θεσσαλονίκη) ή στο hr@anadeixi.gr για περισσότερες πληροφορίες

Powered by Apogee IS