• Αθήνα - 2313 033123
  • Θεσσαλονίκη - 2310 253713
    • 1013
    • 0

    «Πρώτες Βοήθειες» για Υψηλόβαθμα Στελέχη

    Real News 11/4/2012 Παρόλες τις προσωπικές και επαγγελματικές στρεσογόνες και ψυχοφθόρες καταστάσεις που βιώνουν τα στελέχη σήμερα, το ζητούμενο από τις εταιρείες είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, η αυτοπαρακίνηση και η δημιουργία δυναμικών ομάδων, ώστε να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο θα διατηρηθεί και μετά τη κρίση. Οι εργαζόμενοι σήμερα αντιμετωπίζουν ένα

Powered by Apogee IS